Blogul Parlamentarilor Galateni

ANI: dr. Aurel Nechita în stare de incompatibilitate

In Comunicat de presa, PSD on 28 iunie 2011 at 11:48

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către domnul NECHITA Aurel, Deputat în Parlamentul României în legislatura 2004-2008.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanelor evaluate, domnul NECHITA AUREL fiind informat, prin adresa nr. 90395/G/I.I./14.12.2010 (confirmare de primire la data de 23.12.2010), despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Prin adresa nr. 55285/G/l.l./06.05.2011 (confirmare de primire la data de 12.05.2011), domnul NECHITA Aurel a fost înștiințat despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, cu privire la posibila încălcare de către domnul NECHITA Aurel a dispozițiilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor, s-au constatat următoarele:

  1. domnul NECHITA Aurel s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12.05.2005 – 19.12.2008, deoarece a deținut simultat calitatea de Deputat în Parlamentul României şi cea de Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 81 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
  2. domnul NECHITA Aurel s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10.01.2009 – 02.10.2009, deoarece a deținut simultat calitatea de Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii şi cea de Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84, alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

În perioada 17.12.2004 – 19.12.2008, domnul NECHITA Aurel a deținut calitatea de Deputat în Parlamentul României.

Începând cu data de 07.02.2008, domnul NECHITA Aurel deține calitatea de Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi.

De asemenea, domnul NECHITA Aurel a încasat, începând cu anul 2005, indemnizație de conducere, fiind împuternicit de către Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi să conducă Decanatul, conform procesului-verbal al şedinţei Biroului de Senat din data de 12.05.2005.

În perioada 10.01.2009 – 02.01.2010, domnul NECHITA Aurel a deținut calitatea de Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătății.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, conform art. 81, alin. (1) și (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției: „calitatea de deputat sau senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al Guvernului”, „prin funcţii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de senator, se înţelege (…) funcţiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte autorităţi şi instituţii publice”.

De asemenea, conform art. 84, alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, „funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: