Blogul Parlamentarilor Galateni

Comunicat de presă – deputat PDL Mihail Boldea (II)

In Boldea Mihail, Camera Deputatilor, Comunicat de presa, PD-L on 21 februarie 2011 at 16:03
Catre Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, In conformitate cu prevederile art. 74 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 92 din Regulametul Camerei Deputatilor va inaintam spre dezbatere si adoptare propunerea legislativă privind modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, spre a fi supusa dezbaterii si aprobarii parlamentare .
Initiator, Deputat PDL Mihail BOLDEA

EXPUNERE DE MOTIVE

In cei zece ani de aplicare a prevederilor Legii nr.544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public au apărut numeroase semnale din partea societăţii româneşti şi ale unor persoane fizice , cu privire la scurgerile de informaţii confidenţiale existente în momentul aplicării prevederilor invocate în legea de mai sus.
În teorie, accesul la informaţiile cuprinse în dosarele aflate pe rol în instanţele de judecată, este limitat, consulatarea acestora fiind permisă, în acest stadiu, numai avocatului sau părţilor şi numai pe baza unei identificări prealabile şi a unei procuri valabile în acest sens.
În practică, datorită prevederilor destul de ambigue din Legea 544/2001, se pot solicita şi obţine date din dosarele penale aflate pe rol sau în faza de cercetare penală, aceste informaţii putând fi apoi folosite pentru a crea o presiune publică asupra instanţelor. În plus, prin divulgarea unor informaţii confidenţiale dintr-un dosar penal aflat pe rol, este lezată şi deteriorată imaginea unei persoane , înainte ca instanţele abilitate să poată lua o decizie imparţială.
Pe întreaga perioada de cercetare şi urmărire penală, precum şi pe timpul soluţionării unui dosar în instanţe, primează prezumţia de nevinovăţie, şi orice informaţie divulgată fără acordul persoanei direct vizate poate aduce grave pejudicii morale sau materiale acesteia. Numai după ce o cauză a fost finalizată în instanţă, inclusiv prin epuizarea tuturor căilor de atac, prezumţia de nevinovăţie încetează să mai funcţioneze, decizia instanţei fiind suverană. Aplicarea acestor noi prevederi propuse de noi, are ca scop tocmai păstrarea unei confidenţialităţi asupra probelor şi stadiului unui dosar penal, instanţa neputând fi influenţată în luarea unei decizii.
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, nu cuprinde, în prezent, prevederi referitoare la sancţionarea persoanelor care divulgă informaţii care nu sunt de interes public, ci are numai prevederi privind sancţionarea celor ce refuză să ofere informaţii.
Această iniţiativa legislativă vizează modificarea Legii 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, tocmai prin completarea unor aspecte care nu au fost incluse în varianta iniţială.

Initiator,

Deputat PDL Mihail BOLDEA

LEGE – pentru modificarea si completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic: Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public , cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Art. 12 se modifică şi se completează după cum urmeaza: art.12 lit. f1 : Informaţiile din dosarele penale aflate in faza de urmarire penala sau pe rol în instanţele de judecată , nu fac parte din categoria informaţiilor de interes public şi nu pot fi făcute publice decât după o sentinţă definitivă.

Art.21 se modifică şi se completează după cum urmează: art. 21 (4) :Pentru divulgarea sau furnizarea în mod voluntar sau involuntar de informaţii din categoria celor cuprinse în cap.II, secţiunea 1, art.12 conducătorul unităţii este sancţionat disciplinar.

  1. Societatea Jurnaliştilor „Dunărea de Jos” îi solicită deputatului PDL Mihai Boldea să retragă proiectul de modificare a Legii 544/2001, referitoare la accesul la informaţiile de interes public, proiect prin care deputatul PDL propune interzicerea accesului presei la informaţiile din dosarele penale aflate în cercetarea poliţiei şi parchetelor sau trimise în judecată.

    Proiectul iniţiat de deputatul Boldea are ca efect secretizarea actului de justiţie. Şedinţele instanţelor de judecată sunt publice şi interzicerea accesului presei la aceste informaţii constituie o încălcare flagrantă a principiului transparenţei actului de justiţie. Considerăm că este aberantă şi intenţia deputatului PDL de a propune modificarea Legii 544 şi a Codului Penal în sensul interzicerii accesului presei la informaţiile referitoare la stadiul cercetărilor şi judecării unui dosar penal până la uzanţa ultimei căi de atac, modificare justificată prin respectarea prezumţie de nevinovăţie. În condiţiile în care unul dintre principiile deontologice ale activităţii în mass media este respectarea prezumţiei de nevinovăţie iar presa oferă tuturor celor implicaţi în astfel de dosare posibilitatea de a prezenta opiniei publice punctul lor de vedere, iniţiativa deputatului Mihai Boldea este doar o încercare de obstrucţionare a bunei informări a opiniei publice. O obstrucţionare a accesului la informaţii de interes public este şi condiţionarea publicării unor date despre stadiul şi evoluţia unui proces prin obţinerea acordurilor părţilor implicate în dosar. Spre exemplu, o instituţie media nu trebuie să ceară acordul unei persoane acuzate de infracţiuni de corupţie sau de abuz contra intereselor publice, pentru a informa opinia publică despre cercetările penale sau actul de justiţie care se fac în acel dosar. Presa are chiar obligaţia de a face publice astfel de informaţii, bineînţeles cu respectarea principiului de a fi prezentat şi punctul de vedere al persoanei acuzate. Nu poate fi restricţionat nici accesul jurnaliştilor la consultarea dosarelor aflate pe rolurile instanţelor de judecată, pentru că prin aceasta ar fi încălcate principii fundamentale ale funcţionării unei societăţi democratice, precum corecta informare a opiniei publice, transparenţa actului de justiţie şi dreptul oricărui cetăţean la un act de justiţie corect şi de bună calitate. În acest context, nu poate fi restricţionat nici accesul jurnaliştilor la informaţiile pe care sunt obligaţi să le ofere opiniei publice reprezentanţii abilitaţi ai Poliţiei şi Parchetelor în legătură cu stadiile unor anchete în cauze care sunt de interes public.

    Prin proiectul iniţiat de deputatul PDL Mihai Boldea este adusă o gravă atingere unui drept fundamental, dreptul la informare, garantat fiecărui cetăţean prin articolul 31 al „Constituţiei României”, articolul 19 al „Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” şi prin articolul 11 al „Cartei fundamentale a Uniunii Europene”. În acelaşi timp, sunt încălcate flagrant prevederile art 3 al „Cartei Europene a Libertăţii Presei”, potrivit cărora „Dreptul jurnaliştilor şi media de a aduna şi disemina informaţii şi opinii nu trebuie să fie ameninţat, restricţionat sau sancţionat”. Proiectul deputatului Boldea încalcă şi art 4 al „Cartei Europene a Libertăţii Presei”, care impune că „Protecţia surselor jurnalistice trebuie strict respectată” şi interzice orice acţiuni ale instituţiilor unui stat european “cu scopul de a identifica sursele de informare sau de a viola secretul redacţional”.
    Societatea Jurnaliştilor „Dunărea de Jos” solicită public tuturor parlamentarilor gălăţeni să îşi expună punctul de vedere cu privire la iniţiativa domnului deputat Mihail Boldea. Am dori sa ştim dacă deputaţii şi senatorii care reprezintă interesele comunităţii în Parlament privesc presa ca pe un partener sau ca pe un inamic. Sperăm că parlamentarii consideră în continuare presa ca pe un paznic şi un garant al democraţiei şi al libertăţilor colective şi individuale. Oamenii pot trage singuri concluziile având la dispoziţie o gamă variata de surse de informare. Privarea de informaţii şi secretizarea unor informaţii publice sunt elemente ale unui stat totalitar, nu ale unei democraţii.

    Considerăm că prin introducerea acestor restricţii, deputatul Mihai Boldea încearcă să îşi rezolve unele probleme personale, pentru că mai multe procese în care domnia sa a prestat ca avocat au ajuns să fie cercetate de Parchetul General sau DIICOT. În dosarele la care ne referim, miza a fost obţinerea de către persoane obscure, asistate de avocatul Mihai Boldea, a dreptului de proprietate asupra unor terenuri sau imobile care sunt în proprietatea Primăriei Galaţi. În aceste procese au fost comise infracţiuni grave, precum fals în documente oficiale, falsuri privind identitatea sau înscenarea participării într-un proces din anul 2007 a unei persoane care decedase în anul 2000.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: